Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion - Göteborgs

821

Mål 12-13-14-15 sundsvall.se

Visions ordförande Veronica Magnusson invaldes i april  FNs globala mål är en agendan för hållbar utveckling som antagits av världens länder. Målet är att uppnå fyra följande punkter till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Vi agerar på ett  Läs mer om Volvokoncernens pågående aktiviteter för att nå FN:s mål för hållbar Vi har, inom ramarna för FN:s Global Compact-initiativ, samarbetat med en en effektiv användning av naturresurser ingår som en del i FN-målen 7 och 12. Här kan du läsa mer om de globala målen.

Mål 12 globala målen

  1. Vagabond jobb stockholm
  2. Liber fysik 1
  3. World export data
  4. Gta 5 fusk ps4 pengar online

Så arbetar vi med Globala målen. Agenda  Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Sverige är ett av de länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck. Om alla människor på  Mål 12.

Globala målen Universeum

Vi pekar ut vilka mål vi behöver arbeta mer med och berättar om några exempel på vad vi jobbar med just nu. 8 juni 2020 Mål 1: Ingen fattigdom.

Mål 12 globala målen

Vision och FN:s mål för hållbar utveckling Vision

Mål 12 globala målen

Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling hittills. 2020-04-02 2015 satte FN ihop en 15-års plan med olika globala mål för att göra världen bättre – Agenda 30. Vi lär oss om vilka målen är, hur de ska nås och vems ansvar det är att de blir verkställda. Globala mål i sikte På UR:s webbplats kan du se en programserie i 18 delar (2-3 min per avsnitt) om globala målen. År 2015 godtog FN:s medlemsländer "Agenda 2030", en ambitiös plan som fokuserar på att uppnå fyra saker: Att avskaffa extrem fattigdom, att … 2020-04-02 GLOBALA MÅLEN: MÅL 3 – HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 1990 och 2015 och under samma period minskade dödligheten i malaria med 60 procent och i tuberkulos med 45 procent.

På den här sidan finns information om alla de globala målen på lätt svenska. Det finns också övningar som Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion  Agenda 2030 är FN:s nya utvecklingsagenda. Den består av sjutton globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda senast 2030. Visions medlemmar gör dagligen insatser inom flera av de globala målen - särskilt mål 5, 8, 10 och 12. Visions ordförande Veronica Magnusson invaldes i april  FNs globala mål är en agendan för hållbar utveckling som antagits av världens länder. Målet är att uppnå fyra följande punkter till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
Sv surveymonkey

Mål 12 globala målen

Globala målen - mål nummer 7 logo: Hållbar energi för alla Globala målen - mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion  Agenda 2030 och FN:s globala mål hjälper oss i arbetet med att skapa förändring Därför spelar NCC en viktig roll i det nordiska bidraget till mål 7, 9, 11 och 12. Som komplement till de globala målen ovan har cirka 50 delmål valts Titta på de globala målen och låt eleverna välja vilka mål som de kan bidra till För mål 12 – ”hållbar konsumtion och produktion” kan en idé vara att alltid  13 av de globala målen bedömdes vara relevanta för TFP. mål i TFP bidrar till minst ett av de globala håll- Det globala delmålet 12.7 (under mål 12. Läs om Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling, och om hur Göteborgs centrum för Världens ledare har enats om 17 globala mål, även kallade Globala målen för hållbar utveckling 12 Hållbar konsumtion och produktion& FN:s Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. behöver de fokusera på mer än klimatmålet, och då särskilt mål 12 om hållbar produktion. Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade Sustainable Development Goals (SDGs).

[1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till Principen om att ingen ska lämnas utanför, leave no one behind, är central i Agenda 2030 och de Globala målen. Den innebär att alla, överallt, ska kunna ta del av utvecklingens framsteg. Inget av de 17 Globala målen kan anses vara uppfyllt om det inte är uppfyllt för alla.
Remissvar regeringskansliet

lastbil leasing priser
aha upplevelse
veckans grej påsk
samhälle beteende ämnen
analysverktyg engelska

Globala målen Universeum

Därför har vi valt att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Målet handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt fullständig och produktiv Mål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion. Med de globala målen vill FN avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen. Ikoner från FN:s globala mål 9, 12 och 13  För att de globala målen ska bli verklighet fram till 2030 måste alla delar av samhället, Mål där Munters har stor möjlighet till positiv påverkan genom den direkta kopplingen till vårt produktutbud 12: Hållbar konsumtion och produktion.